Showing all 2 results

đang mở bán
Giá: 35tr/m2
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 30%
2