Showing all 3 results

Giá: 9 tỷ - 15 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 19,68%
đang mở bán
Giá: 35tr/m2
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 30%
2